Filmler, insan zihinsel bilinci söz konusu olduğunda en etkili sanat biçimlerinden biridir.Bir izleyicinin bir filmdeki yolculuğu, filmin gösterim öncesi, gösterime girmesi ve gösterim sonrası olmak üzere üç geniş aşamada gerçekleşir. Üçü de farklıdır ve izleyiciyle farklı etkileşim biçimleri gerektirir. Vizyona girme ve gösterim sonrası aşama büyük ölçüde filmin içeriğine ve izleyici deneyimine bağlıyken, yayın öncesi aşama yapımcıların kontrolündedir. Film yapımcıları, daha yüksek izleyici çekmek ve izleyiciyi elde tutmak için bu aşamanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak yeni ve gelişmiş pazarlama teknikleri aramalıdır. Bu aşama, hedef kitleye ulaşmak ve onları meşgul etmek için yenilikçi pazarlama stratejileri gerektirir. Son on yılda dijital pazarlama, kitle ile daha güçlü bir bağ geliştirmek için inanılmaz derecede etkili bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu strateji performansla ilgili metriklerle kolayca ölçülebildiğinden mevcut potansiyeli geliştirmek için önemli ipuçları vermektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında film yapımcıları, dijital pazarlama harcamalarına giderek daha büyük pay ayırıyorlar.

Film tanıtımı için özellikle YouTube, Facebook, Instagram, Twitter vb. gibi çeşitli sosyal medya platformları giderek daha fazla kullanılmaktadır.

YouTube

Sosyal medya stratejisini yürütmek için önde gelen platformlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.YouTube, düşük maliyet ve hızlı geri dönüş süresi ile filmleri uygun hedef kitleye pazarlamanın en pratik yolunu sunar. Film Endüstrisi zaten YouTube’da film fragmanları, oyuncularla basın toplantısı , kısa klipler vb. gibi çeşitli stratejiler kullanıyor. Özellikle YouTube’daki yeniden gösterimlerin, kitlenin filme olan ilgisi ve dönüşümü arttırdığı kesin olarak kanıtlanmıştır.

Facebook, Instagram ve Twitter

Sosyal medya platformlarında film tanıtımları, film yapımcılarının olmazsa olmazıdır .Ancak bunun yanı sıra influencer ve diğer popüler isimlerin müşteri tabanına hazır bir erişim sunarak hedef kitleye ulaşması da düşük maliyetle müşteri edinme hususunda etkili bir rol oynamaktadır .Kamera arkası, kostüm , teaser gibi içerikler, organik bir süreçte yüksek müşteri katılımı sağlar. Ayrıca reels , active polls, TikTok gibi kısa süreli video içerikleri viral pazarlama da son derece etkili olmaktadır.

Film şirketleri, hedeflerine ulaşmak için farklı dijital pazarlama stratejileri kullanabilir .Şüphesiz alanından uzmanlaşmış bir dijital pazarlama ajansı özellikle yenilikçi fikir ve reklam modelleri hakkında kritik bir fayda sağlayacaktır .Doğru seçilmiş bir dijital pazarlama ajansının yöneteceği dijital kampanya vizyona giren filmlerin hasılatının artmasında etkin bir rol oynayacaktır.